Prostorno planiranjePlanovi na snazi

A. Prostorni plan uređenja grada Zadra (PPUG)

 

Broj PPUG 0 PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ZADRA

5 objava   (GGZ 13/2016, 2/2016, 16/2011, 3/2008, 4/2004)

B. Provedbeni planovi (DPU, UPU, GUP, PUP)

2

UPU OBALNOG POJASA DIKLO

1 objava   (GGZ 16/2013)

3

UPU STAMBENE ZONE „SUHA“

1 objava   (GGZ 6/2014)

3 IGPGZ

DPU TURISTIČKOG NASELJA PUNTA SKALA I ZONE STANOVANJA

4 objave   (GGZ 8/2018, 8/2012, 5/2009, 3/2006)

14

UPU LUČICE PUNTAMIKA

1 objava   (GGZ 10/2016)

14

DPU LUČICE „VITRENJAK“ U ZADRU

4 objave   (GGZ 10/2014, 5/2013, 5/2005, 2/2001)

15

DPU UVALE DRAŽANICA

2 objave   (GGZ 10/2014, 9/2006)

16

17

DPU „TENISKI CENTAR ZADAR“

1 objava   (GGZ 5/1998)

19

DPU ZONE PARKA I CENTRALNIH FUNKCIJA „MARASKA PARK“

3 objave   (GGZ 2/2017, 27/2010, 6/2008)

21

UPU STAMBENE ZONE „MOCIRE“

1 objava   (GGZ 6/2014)

24 IGPGZ

UPU GOSPODARSKE ZONE CRNO

2 objave   (GGZ 16/2012, 9/2008)

25

UPU STAMBENE ZONE VIDIKOVAC II

1 objava   (GGZ 33/2010)

26

UPU ZONE MJEŠOVITE NAMJENE VIDIKOVAC

1 objava   (GGZ 08/2015)

27

DPU CENTRALNE ZONE „VIDIKOVAC“

3 objave   (GGZ 4/2013, 6/2008, 4/2000)

27 IGPGZ

UPU PETRČANE

1 objava   (GGZ 01/2019)

29 IGPGZ

DPU NOVO GRADSKO GROBLJE

1 objava   (GGZ 5/2015)

30

DPU PODRUČJA ŽMIRIĆI U ZADRU

2 objave   (GGZ 6/2014, 5/2003)

30 IGPGZ

UPU SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE

1 objava   (GGZ 5/2009))

31 IGPGZ

A. DPU BIVŠA FARMA KRAVA NA BOKANJCU

1 objava   (GGZ 8/2012)

31 IGPGZ

UPU ZONE BIVŠA FARMA KRAVA

1 objava   (GGZ 20/2010)

40

UPU STAMBENE ZONE SKROČINI II

1 objava   (GGZ 33/2010)

49

DPU TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR

1 objava   (GGZ 6/2008)

50

UPU MJEŠOVITE NAMJENE EX NAPREDAK

1 objava   (GGZ 12/2008)

51

DPU ZONE CENTRALNIH FUNKCIJA „VIŠNJIK“

3 objave   (GGZ 5/2015, 24/2010, 6/2001)

53

UPU PROSTORA VOJARNE FRANKA LISICE-NOVI KAMPUS

2 objave   (GGZ 10/2013, 16/2011)

57

DPU PROSTORA TIZ-a

4 objave   (GGZ 5/2013, 1/2003, 7/2000, 7/1998)

59

DPU ZAPADNOG DIJELA POLUOTOKA

1 objava   (GGZ 10/2002)

64

DPU DIJELA PROSTORA MO JAZINE

2 objave   (GGZ 6/2014, 6/2005)

65

DPU BLOKA „STARČEVIĆEVA-KVATERNIKOVA“

2 objave   (GGZ 1/2006, 5/1998)

66

UPU STAMBENE ZONE KARMA

1 objava   (GGZ 11/2016)

68

72

UPU STAMBENE ZONE „RIČINA“

1 objava   (GGZ 29/2010)

73

PUP STAMBENE ZONE SMILJEVAC

3 objave   (GGZ 11/2012, 3/1996, 8/1990)

75

DPU IND.-SKLAD.-SER. ZONE „AUTOCENTAR“

4 objave   (GGZ 6/2014, 12/2011, 2/2006, 4/2000)

76

DPU STAMBENE IZGRADNJE VEĆE GUSTOĆE CRVENE KUĆE

3 objave   (GGZ 15/2017, 4/2013, 6/2008)

80

DPU ZONE TRGOVINSKOG VELECENTRA „VRILO“

2 objave   (GGZ 10/2015, 6/2008)

81

DPU INDUSTRIJSKO-SKLADIŠNO-SERVISNE ZONE „KOSA“

2 objave   (GGZ 10/2012, 4/2000)

82

DPU EX KAMENOLOM PUTA

2 objave   (GGZ 10/2012, 6/2008)

87

UPU TRAJEKTNI TERMINAL ZADAR

2 objave   (GGZ 6/2018, 7/2000)

90

UPU INDUSTRIJSKE ZONE BARBARIČINE

3 objave   (GGZ 14/2011, 28/2010, 1/2006)

Detaljni plan uređenja

Urbanistički plan uređenja

Provedbeni urbanistički plan


Ostali planovi