Gradonačelnik Dukić najavio nove javne sadržaje u gradskom parku Vruljica i park šumi Musapstan
Gradonačelnik Dukić najavio nove javne sadržaje u gradskom parku Vruljica i park šumi Musapstan
Novi smjer u uređenju zelenih površina Grada Zadra.

Gradonačelnika Grada Zadra, Branko Dukić s pročelnicima, Darkom Kasapom, Robertinom Dujela, Dinom Bušić i Antom Ćurkovićem, predstavio je u parku Vruljica Projekt uređenja i izgradnje novih javnih sadržaja u tom gradskom parku te govorio o ostalim gradskim parkovima i perivojima ali i urbanoj šumi Musapstan kao javnom prostori za aktivno provođenje slobodnog vremena Zadrana.

- Cilj svih ulaganja u naše urbane parkove je očuvanje okoliša i unaprjeđenje kvalitetnog i zdravog načina života u našem gradu. Uređenje Vruljice predstavlja ogledni primjer i novi smjer u uređenju zelenih površina Grada, naročito gradskih parkova i perivoja koji će postati još pristupačniji građanima svih dobi i motoričkih mogućnosti. Nakon što smo uredili i još uređujemo gradske plaže, kroz idućih par godina posvetit ćemo se uređenju parkova i zelenih površina Zadra, najavio je gradonačelnik Dukić.

U Vruljici  kišni vrtovi, novo vježbalište, bućalište, park za pse….

U tijeku su radovi na uređenju vanjskog vježbališta na prostoru bivšeg, a nekorištenog boćališta. Te radove vodi UO za kulturu i šport, a pročelnica Dina Bušić najavila je i uređenje trim staze kroz park. U domeni komunalnog odjela pročelnik Robertino Dujela planirao je uređenje postojećeg boćališta i mali park za pse, a pročelnik za graditeljstvo Darko Kasap radit će na uređenju oborinskih voda kroz projekt kišnih vrtova- upojnih tankova koji će zadržavati višak oborinskih voda i otpuštati ga u sušnim periodima, te tako omogućiti i novo hortikulturno oblikovanje:

- Radi se o inovaciji koja je u skladu s novim programskim razdobljem zelene Europe te će za ovaj projekt biti moguće tražiti europska sredstva financiranja. Vrijednost projekta je 2 milijuna kuna zajedno s gradom Biogradom, kazao je pročelnik Kasap.

U Vruljici i na Višnjiku senzorički park za djecu i mlade s teškoćama – EU projekt Inclusive play

Kroz projekt sufinaciran iz EU fondova Inclusive Play, gradit će se senzorički park za djecu i mlade s teškoćama u razvoju na području grada. Senzoričkim parkom želi se stvoriti krajolik koji može potaknuti raznoliku paletu osjetilnih podražaja i primijeniti se u svrhu rehabilitacije, ali i rekreacije. To je novi koncept igrališta u kojemu djeca i mladi u zaokruženoj sredini postižu iskustveno, cjelovito i socijalno učenje. Ukupna vrijednost projekta Inclusive play je 3 milijuna kuna.

- U okviru tog projekta u parku Vruljica predviđena je izgradnja novog igrališta za djecu s posebnim potrebama te dopuna novim sadržajima i igralima (postavljanje novih igrala poput ljuljački, trampolina, vrtuljaka, poligona i sl.), tako da će park Vruljica funkcionirati kao senzorički park – igralište. Prvenstvena namjena budućeg parka je poboljšanje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju na području grada i šire, te poboljšanje standarda pružanja socijalnih usluga, kazao je ovom prigodom pročelnik Ćurković.

Pročelnik Ćurković je također najavio kako projekt uključuje i nabavu dodane opreme/sprava za osobe s i bez teškoća koja će biti postavljane na području športsko-rekreacijskog centra Višnjik. Za dodatno opremanje igrališta Višnjiku iz projekta je osigurano oko 220 tisuća kn.

Sve te planove uređenja pozdravio je i podupro predsjednik Mjesnog odbora Voštarnica Marinko Mikić, kao nastavak dobre suradnje s Gradom.

Novi sadržaji za građane u park šumi Musapstan

Gradonačelnik Dukić najavio je i skori završetak natječaja koji su raspisale Hrvatske šume za uređenje park šume Musapstan, a kojim će ta šuma dobiti brojne dodatne sadržaje kako bi ju građani još više i lakše koristili. Projektom je predviđeno uređenje poučne šljunčane staze ukupne dužine  oko 5,5 kilometara, šljunčane trim staze dužine 1500 m, a uz nju i izgradnja vježbališta površine 800 m2, zelene učionice od 400 m2, veliko dječje igralište površine 1600 m2 te klupe za odmor i prateći info panoi na području park šume.

- Uz tu investiciju Hrvatskih šuma, Grad Zadar će financirati i izraditi prirodne barijere koje će onemogućavati nekontrolirani ulaz dijela nesavjesnih građana koji krupni glomazni otpad odbacuju u okoliš, kako bi građani neometano koristili Musapstan za odmor, igru i rekreaciju, kazao je gradonačelnik Dukić te dodao da je UO za graditeljstvo napravio idejno rješenje za izgradnju pristupne ceste i dva parkirališta za sve korisnike i građane koji posjećuju šumu Musapstan te je za tu namjenu ishođena i lokacijska dozvola.

Također, gradonačelnik Dukić je najavio da je u skoroj budućnosti u planu je sličan projekt uređenja novog zadarskog urbanog parka u borovoj šumi kod tzv. predvojničke.