Odsjek za izgradnju prometnog sustava

ITS (inteligentni transportni sustav)
ITS (inteligentni transportni sustav)

U Velikoj vijećnici Grada Zadra, u srijedu 17. travnja 2013. godine predstavljen je početak izrade Projekta prometnog sustava grada Zadra: ITS (inteligentni transportni sustav) s revizijom i dopunom prometne studije grada Zadra. Projekt su predstavili Matko Segarić, pročelnik Upravnog  odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Zadra te ispred izrađivača Zlatko Vuković direktor tvrtke PROMEL PROJEKT d.o.o i Mario Njegovec sa Zavoda za prometnice Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svrha Projekta je izrada suvremenog osnovnog dokumenta temeljem kojeg će se projektirati i graditi prometni sustav grada Zadra.

Navedeni Projekt u interesu je svih građana grada Zadra, a njegova izrada obuhvaća suradnju niza subjekata. Na predstavljanje je bila pozvana stručna javnost čije je sudjelovanje od izuzetne važnosti za njegovu kvalitetnu izradu. Izrada ovog i projekata baziranih na ITS-u, a kojima se poboljšava cjelokupni transportni sustav, povezuju svi vidovi prometa i štiti okoliš, osnova su za sufinanciranje projekata iz strukturnih fondova Europske unije.