Mini program za mlade
Mini program za mlade
Savjet mladih Grada Zadra poziva na mini program za mlade koji će se održati 20. i 21. studenog u Studentskom klubu Božo Lerotić.

U srijedu 20.11. s početkom u 18 sati održati će se radionica:

 „Osnove debatiranja ili kako unaprijediti komunikacijske vještine?“
Debata kao komunikacijska forma omogućuje usvajanje i razvijanje vještina kritičkog mišljenja, razvijanje komunikacijskih vještina te javnog govorništva. Za mlade je to jedan od načina na koji mogu unaprijediti svoja znanja i vještine te učiti promišljati o društveno važnim temama. Predavanje i radionicu održat će prof. Tihana Magaš.

 Sutradan, u četvrtak 21.11. s početkom u 11 sati vas pozivamo na predavanje:

 "Upravljanje osobnim financijama – Financijska pismenost“

Sudionici će se upoznati s financijskim pojmovima s kojima se svakodnevnu susreću kao što su tekući, žiro i devizni račun, valutna klauzula, efektivna kamatna stopa, osiguranja, investicijski i mirovinski fondovi, leasing i slično. Također, sudionicima će se predstaviti i budžetiranje kao način odgovornog trošenja njihovog novca. Predavanje će održati Petar Gaćina, regionalni direktor OTP banke.

 Zatim, s početkom u 12.15 slijedi predavanje : „Usklađenost obrazovanja i tržišta rada“

 Na predavanju će se govoriti o trenutnom stanju na tržištu rada, traženim poslovima i mogućnostima koje nudi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Sudionici će se upoznati s trenutnim i predviđenim stanjem na tržištu rada, koja znanja i vještine poslodavci traže i sl. Predavanje će održati predavač iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.