Zakon o zaštiti okoliša https://www.zakon.hr/z/194/Zakon-o-za%C5%A1titi-okoli%C5%A1a

Zakon o zaštiti zraka https://www.zakon.hr/z/269/Zakon-o-za%C5%A1titi-zraka 

 Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja https://www.zakon.hr/z/2435/Zakon-o-klimatskim-promjenama-i-za%C5%A1titi-ozonskog-sloja 

Zakon o gospodarenju otpadom  NN 84/2021    https://www.zakon.hr/z/2848/Zakon-o-gospodarenju-otpadom.

 

Ostale strategije, planove, programe, provedbene propise i međunarodne ugovore iz područja zaštite okoliša i prirode možete naći OVDJE