Nacionalna strategija zaštite okoliša NN 46/02

Nacionalni plan djelovanja za okoliš NN 46/02

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske 30/09

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 130/05

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022. 3/17

Odluka o donošenju Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2013.-2017. 139/13

Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 78/15

Zakon o zaštiti zraka 130/11, 47/14

Zakon o održivom gospodarenju otpadom 94/13

Zakon o zaštiti prirode 80/13

 

Ostale strategije, planove, programe, provedbene propise i međunarodne ugovore iz područja zaštite okoliša i prirode možete naći OVDJE