Tijekom 2010. Grad Zadar započeo je sa razvojem bežične mreže (WiFi). Primarna uloga ove mreže je omogućiti građanima i posjetiteljima Grada besplatan pristup Internetu na posebno atraktivnim gradskim lokacijama gdje se okuplja veliki broj građana i turista, poput trgova i šetnica. Shodno tome, mreža se prvo počela razvijati na području stare gradske jezgre, te će se postepeno širiti i na ostale dijelove grada sukladno potrebama i dostupnim financijski sredstvima. Osim što se razvojem ove mreže nastoji dodatno obogatiti turistička ponuda Grada, ona je samo dio šire strategije u razvoju telekomunikacijske i informatičke infrastrukture i servisa grada, odnosno nastojanja da se gradska uprava putem on-line servisa što više približi suvremenim potrebama svojih građana.

Sve pristupne točke čine jedinstveni sustav (ili jedan veliki HOT SPOT), sa istim SSID-om, pa korisnik u cijelom području pokrivenosti signalom ima neprekinutu vezu sa internetom.

Korištenje interneta u potpunosti je besplatno, a brzina surfanja je ograničena po korisniku na 4/4 Mbps (download/upload).

Prilikom svakog spajanja na sustav, korisnik se kroz web preglednik mora prijaviti na sustav. Otvaranjem web preglednika usmjerava se na tvz. "captive portal" mreže gdje se mora prijaviti na sustav pritiskom na dugme "OK". Potom se preusmjerava na Informativni portal, na kojem se mogu dobiti razne korisne informacije o gradu. Nakon toga korisnik može nastaviti surfanje po želji, te koristiti aplikacije koje za svoj rad koriste internet (npr. whatsup, viber i sl.)  Nakon duže neaktivnosti ili odspojenosti od sustava potrebno se ponovo prijaviti na sustav na prethodno opisani način.

Lokacije pristupnih točaka WiFi mreže na području Grada Zadra možete pogledati i na karti.