komponentom serijskog svjetskog dobra UNESCO-a „Venecijanski obrambeni sustavi 16. i 17. stoljeća“

Lokalni Plan upravljanja „Obrambenim sustavom Zadra“
Lokalni Plan upravljanja „Obrambenim sustavom Zadra“

Naziv: Lokalni Plan upravljanja „Obrambenim sustavom Zadra“

Akronim: LPUZD

Naručitelj: Grad Zadar - UO za kulturu i šport

Izrađivač: Urbanex d.o.o.

Vrijednost: 64.866,61 eura

Radna tijela: Koordinacijsko vijeće, Partnersko vijeće, Fokus grupe

Prva faza: Izrada analitičke podloge - 2021.

Druga faza: Izrada dokumenta - 2022.

Usvajanje dokumenta - listopad, 2023.

Provedba dokumenta: 2023. - 2028.

 

Lokalni Plan upravljanja „Obrambenim sustavom Zadra“ strateški je razvojni dokument usmjeren prema ostvarivanju održive ravnoteže između potreba zaštite, očuvanja i valorizacije zadarskog obrambenog sustava, koji je proglašen baštinom cijelog čovječanstva i upisan na UNESCO listu, ali i kulturno - povijesne cjeline grada Zadra u čijem se obuhvatu nalazi te ostale materijalne i nematerijalne baštine koja se nalazi unutar ove cjeline.

Izrada dokumenta i provedba svih aktivnosti koje se planiraju prema Akcijskom planu vode u smjeru očuvanja izvanredne univerzalne vrijednosti zadarskog fortifikacijskog sustava.

Lokalni Plan upravljanja „Obrambenim sustavom Zadra“ predstavlja dokument koji će Gradu Zadru, gradskim i županijskim ustanovama, udrugama, tvrtkama te svim zainteresiranim dionicima poslužiti kao temelj za buduće odluke, aktivnosti, radove i projekte u povijesnoj jezgri.

Obzirom da je Zadar jedan od ukupno šest komponenti upisanih u serijski lokalitet „Venecijanski obrambeni sustavi 16. i 17. stoljeća“, naš lokalni plan upravljanja, uz ostalih pet lokalnih planova upravljanja, poslužit će pri izradi Plana upravljanja za cijelo serijsko dobro koje uključuje Palmanovu, Bergamo, Peschieru del Garda, Šibenik, Kotor i Zadar.