Strategija kulture

KULTURA ZD26
KULTURA ZD26

Naziv: Strategija razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026.

Akronim: ZD26

Slogan: Gradimo kulturu

Grad Zadar i suradnici: ZADRA NOVA, IRMO (Institut za razvoj i međunarodne odnose) – Zagreb

Radna tijela: Radne skupine, Savjetodavni odbor

Vrijednost projekta: 130.000,00 kn +PDV

Trajanje: 20.02.2019. - 31.10.2019.

 

Grad Zadar pokrenuo je proces izrade Strategije razvoja kulture u razdoblju od 2019. do 2026. pod nazivom KULTURA ZD26 i sloganom Gradimo kulturu. Suradnici i partneri projekta su agencija Zadra Nova i IRMO – Institut za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba. Oformljena su dva radna tijela: radna skupina i savjetodavni odbor.  Analiza stanja, anketiranje širih skupina građana i intervjuiranje aktivnih sudionika kulturne scene ispreplest će se s radionicama radne skupine te radom savjetodavnog odbora.

Određen je hodogram izrade Strategije:

Analiza stanja

Formiranje radne skupine

Održavanje radionica

Vođenje radionice i izrada SWOT analize

Vođenje radionice i izrada vizije, ciljeva, prioriteta i mjera

Usvajanje intervencijske logike i definiranje implementacijske strukture

Usklađivanje sa strateškim dokumentima više razine i uvrštavanje prijedloga radne skupine i savjetodavnog odbora

Izrada mehanizama provedbe strategije / izrada Akcijskog plana

Uvrštavanje i usklađivanje komentara

Predaja konačnog dokumenta

 

 

 

Vezane fotografije

KULTURA ZD26 KULTURA ZD26 KULTURA ZD26