Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 11/19

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

  1. 1 Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Jazine I., Premuda i Silba

AKTI GRADONAČELNIKA str

  1. 2 Pravilnik o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 10/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 9/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 8/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 7/19

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 6/19

1 2