Preskoči na sadržaj

Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 17/15

AKTI GRADSKOG VIJEĆA str

 1. 1 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2016. godinu
 2. 3 Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2016. godinu
 3. 4 Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2016. godinu
 4. 21 Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2016. godinu
 5. 31 Program potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2016. godinu
 6. 49 Program javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2016. godinu
 7. 56 Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2016. godinu
 8. 63 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2016. godinu
 9. 65 Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Zadra izabranih s liste grupe birača
 10. 66 Odluka o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujak 2016. godine
 11. 67 PRORAČUN GRADA ZADRA za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
 12. 101 Odluka o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2016. godinu
 13. 110 Odluka o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra
 14. 110 Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu
 15. 111 Odluka o pristupanju Grada Zadra u članstvo pod nazivom CIVITAS Forum
 16. 111 Odluka o izmjenama granice naselja između Grada Zadra i Općine Bibinje
 17. 113 Odluka o pokretanju i provedbi postupka likvidacije trgovačkog društva „Dom hrvatske mladeži“ d.o.o. Zadar
 18. 113 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima „Zadarski sport“
 19. 120 Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

AKTI GRADONAČELNIKA str

 1. 121 Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima „Zadarski sport“
 2. 122 Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2016. godinu

GLASNIK GRADA ZADRA br. 16/15

GLASNIK GRADA ZADRA br. 15/15

GLASNIK GRADA ZADRA br. 14/15

GLASNIK GRADA ZADRA br. 13/15

GLASNIK GRADA ZADRA br. 12/15

1 2 3