Preskoči na sadržaj

Važni dokumenti


Glasnik Grada Zadra

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 7/07

AKTI GRADSKOG VIJEĆA - 18. sjednica - 19. studenoga 2007. str

 1. 1 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra za životno djelo – gospodinu Joji Ricovu, književniku iz Zagreba
 2. 1 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra za životno djelo – gospodinu Milivoju Klariću, dr. med. iz Zadra
 3. 2 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra – gospođi Belindi Vuksan, dr. med. iz Zadra
 4. 2 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra – gospodinu Ivanu Repušiću iz Zadra
 5. 3 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra – gospođi Jani Mijailović iz Zadra
 6. 3 Odluka o dodjeli Grba Grada Zadra – Gorskoj službi spašavanja - Stanici Zadar
 7. 3 Odluka o dodjeli Grba Grada Zadra – Hrvatskoj dijabetičkoj udruzi iz Zadra
 8. 4 Odluka o dodjeli Grba Grada Zadra – Klapi Donat iz Zadra

AKTI GRADSKOG VIJEĆA - 19. sjednica - 28. prosinca 2007. str

 1. 4 Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Zadra za 2007. godinu
 2. 5 Izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti športa Grada Zadra za 2007. godinu
 3. 6 Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2007. godinu
 4. 9 Izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2007. godinu
 5. 32 Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2008. godinu
 6. 35 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2008. godinu
 7. 37 Program javnih potreba u športu na području Grada Zadra za 2008. godinu
 8. 47 Program potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra u 2008. godini
 9. 58 Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2008. godinu
 10. 72 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2008. godinu
 11. 101 Proračun Grada Zadra za 2008. godinu
 12. 0 Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2008. godinu
 13. 105 Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja zone centralnih funkcija Sveučilišnog kampusa
 14. 107 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana turističkog kompleksa Pinija na Punti Radman u Petrčanima
 15. 108 Odluka o razrješenju članice Školskog odbora Osnovne škole Zadarski otoci
 16. 108 Odluka o imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole Zadarski otoci
 17. 109 Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa – Grad Zadar
 18. 109 Vjerodostojno tumačenje članka 3. stav. 1. podstav. 1. Odluke o komunalnom doprinosu

AKTI POGLAVARSTVA GRADA ZADRA str

 1. 110 Program mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Grada Zadra u 2008. godini

GLASNIK GRADA ZADRA 2007 - BR. 6

1