http://www.grad-zadar.hr/vijest/medunarodna-suradnjavijesti-64/sastanak-uo-foruma-jadranskih-i-jonskih-gradova-2008.html