Gradnja prometnica, projekt prehrane, programi u ekologiji i kulturi....

Javni kolegij gradonačelnika Branka Dukića s pročelnicima.

Poziv na edukacije u sklopu projekta VR LABoratorij za mlade

Ciklus edukacija Razvoj osobnih i poslovnih vještina započinje 15. listopada 2018.


Prijavite se na My Smart City hackathon Zadar i osvojite 30.000 kuna!

Nova kreativna rješenja za razvoj pametnog grada.

Prijavi se na CODELAB radionice u sklopu My smart city Zadar Hackathona i konferencije

Codelab radionice namijenjene su svima bez obzira na prethodno znanje.


Brošure