Održana informativna radionica za poziv "Revitalizacija brownfield lokacija UP Zadar"

U Kneževoj palači održana je radionica za zainteresirane prijavitelje Poziva "Revitalizacija brownfield lokacija Urbanog područja Zadar".

Poziv poslodavcima – pridružite nam se na sastanku s vašim budućim voditeljima pripreme i provedbe EU projekata

EU sredstvima 47 nezaposlenih osoba iz Zadarske županije educirano za „privlačenje“ EU sredstava

Grad Zadar sudjelovao na sastanku i konferenciji u okviru projekta VirtualArch

U Trentu (Italija) od 24. do 26. rujna 2019. godine održao se sastanak i konferencija u okviru projekta VirtualArch


„Pokreni se!“ – okrugli stol na temu aktivnog uključivanja mladih u život lokalne zajednice

U četvrtak, 26. rujna 2019., u sklopu projekta „VR LABoratorij za mlade“ u Prirodoslovno-grafičkoj školi Zadar održan je okrugli stol „Pokreni se!“.

Grad Zadar ugostio partnere u sklopu projekta Recolor

U Zadru je od 18. do 19. rujna 2019. godine održan drugi partnerski sastanak u okviru projekta Recolor

Održana radionica Europske komisije o održivom ulaganju u održivi urbani razvoj u Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumunjskoj

Radionica „Održivo ulaganje u održivi urbani razvoj. Pripreme za budućnost u Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumunjskoj“ održana je 12. i 13.09.2019. u Osijeku


Brošure