Upravni odjel za EU fondove obavlja poslove koji se odnose na praćenje mogućnosti kandidiranja projekata od interesa za Grad iz sredstava fondova EU, surađuje s međunarodnim i državnim institucijama i tijelima te razvojnim agencijama u planiranju, pripremi i provedbi razvojnih programa i projekata. 

Za potrebe iniciranja i provođenja projekata u sklopu fondova EU Odjel koordinira rad upravnih odjela Grada Zadra, trgovačkih društava i ustanova kojima je osnivač Grad Zadar. Educira poduzetnike u svezi pripreme projekata za pretpristupne i strukturne fondove, te obavlja tehničke i konzultativne pomoći glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje. 

EU odjel prati i nadzire rad pravnih osoba kojima je osnivač Grad Zadar, a koji se bave poslovima pripreme projekata i povlačenje sredstava iz EU fondova.

EU fondovi

Nakon 1. srpnja 2013., odnosno danom stupanja u punopravno članstvo Europske unije, Republici Hrvatskoj postala je dostupna puno šira “lepeza” podprograma za financiranje uz značajno veće izvore i iznose financiranja. Hrvatska je stupanjem u punopravno članstvo EU počela koristiti sredstva iz strukturnih fondova (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) i Kohezijskog fonda tj. fondova namijenjenih ekonomski slabije razvijenim područjima EU-a. Uz te fondove, Hrvatska je danom pristupanja u mogućnosti početi koristiti i fondove namijenjene poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, pripremi za pristupanje Šengenskom prostoru te druge programe i inicijative.