Sastanak s gradonačelnikom
Sastanak s gradonačelnikom
Savjet mladih održao je sastanak s gradonačelnikom na kojem su izložili svoje dosadašnje i planirane aktivnosti za 2019. godinu.

Do sada je Savjet za mlade grada Zadra i predstavnike udruga održao javno predavanje na temu „Mladi i politika“ čime su se kao novo konstituiran savjet predstavili javnosti te izložili svoj polugodišnji plan rada za 2018. godinu. Nakon održane prezentacije razvila se konstruktivna rasprava pri čemu je postalo očito kako se mladi zanimaju za Savjet te za način na koji mogu sudjelovati u boljitku života mladih grada Zadra. Iz tog razloga se i održao dodatni neformalni sastanak s mladima i predstavnicima udruga. Savjet nastoji i potiče uključivanje svih zainteresiranih mladih na aktivno sudjelovanje u društvu.

Savjet je gradonačelnika obavijestio kako će se 24.11.2018. u velikoj vjećnici održati obuka za članove Savjeta mladih na koju će se pozvati svi zainteresirani mladi. Obuka nije namijenjena samo članovima Savjeta već i onima koji žele više doznati o načinu na koji djeluje sustav lokalne i područne samouprave, odnosu izvršnih čelnika, predstavnika tijela i Savjeta mladih.

U 2019. godini  Savjet planira provesti slijedeće aktivnosti:

 1. Pozitivni primjeri u sportu i radionica "Sport i zdravlje"
  2. Tribina "Boksom protiv nasilja"
  3. Predavanje na temu "Promocija mentalnog zdravlja"
  4. Radionica na temu "Upravljanje osobnim financijama"
  5. Tribina o participaciji mladih te predstavljanju mladih na lokalnoj razini
  6.Tribina o usklađenosti obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada
  7. Debatni klub
  8. Nacionalna konferencija Savjeta mladih RH
  9. Informiranje mladih o radu Savjeta
  10. Istraživanje o potrebama mladih (2. dio)