Cilj Savjeta mladih Grada Zadra je kroz instituciju savjetovanja omogućavanje boljeg društvenog, sportskog, kulturnog i socijalnog života mladih u gradu Zadru, te aktiviranje mladih i organiziranih oblika koji se bave mladima u javnom životu grada.

Nakon održane tribine ''Problemi i potrebe mladih u gradu Zadru'' u Muzeju antičkog stakla, dio članova Savjeta s lijeva na desno Ivana Drobac, Tomislav Blažević, Filip Jadrijev,  Zlatko Bukač, Marin Batur, Marin Jurjević, Marino Marić i gosti tribine Vedran Miočić-Stošić, Krešimir Krolo, Nenad Vertovšek, Sabina Glasovac

 

 

Cilj Savjeta mladih Grada Zadra je kroz instituciju savjetovanja omogućavanje boljeg društvenog, sportskog, kulturnog i socijalnog života mladih u gradu Zadru, te aktiviranje mladih i organiziranih oblika koji se bave mladima u javnom životu grada.

Svrha postojanja Savjeta mladih Grada Zadra je da raspravlja, predlaže, savjetuje, daje mišljenje, informira te sudjeluje u izradi planova, programa i projekata koji su direktno ili indirektno vezani za mlade u gradu Zadru.

Poslanje Savjet mladih Grada Zadra savjetodavno je tijelo gradskog Vijeća Grada Zadra. Primarna uloga Savjeta je savjetovanje gradskog Vijeća o pitanjima od interesa za mlade.

Osnovni podaci o Savjetu mladih Grada Zadra:

Hrvatski sabor 23.2.2007. godine donio je Zakon o Savjetima mladih u kojem odluka o osnivanju takvog Savjeta donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Slijedom navedenog gradsko Vijeće Grada Zadra donijelo je Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Zadra, te javni poziv za buduće članove Savjeta mladih. Tek iz trećeg pokušaja skupljeno je dovoljno kandidata za postupak izbora članova Savjeta mladih. Sam postupak izbora obavilo je gradsko Vijeće 20.1.2010. i donijelo Odluku o izboru članova Savjeta. Nakon toga 3.3.2010. sazvana je Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih grada Zadra, gdje su izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika te prihvaćen Poslovnik o radu Savjeta. Od konstituirajuće sjednice Savjet mladih je imao neformalne i formalne sastanke (u prostorima Gradske knjižnice Zadar, Klubu liječenih alkoholičara, Muzeju antičkog stakla, Mjesnom odboru Poluotok kojima se zahvaljujemo na susretljivosti). Na mrežnim stranicama Grada Zadra objavljeni su osnovni podaci i novosti o samom Savjetu (http://www.grad-zadar.hr/savjet-mladih), također otvoren je facebook profil Savjeta mladih kao jedno od načina komunikacije s mladima. (http://www.facebook.com/SMGZd)

Način rada:

Savjet mladih Grada Zadra broji jedanaest članova izabranih na dvije godine mandata od strane gradskog Vijeća Grada Zadra.Savjet donosi Program rada za svaku kalendarsku godinu (do 30.rujna tekuće godine za sljedeću godinu) Godišnje izvješće o svom radu Savjet podnosi gradskom Vijeću do ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Stručni i administrativni poslovi za potrebe Savjeta obavlja Ured Grada Zadra. Redovite službene sjednice održavaju se najmanje jedanput mjesečno. Pravovremeno i vjerodostojno informiranje prvenstveno mlade ali i ostalu cjelokupnu zadarsku javnost o svom radu, suradnja s institucijama u gradu Zadru, organiziranim oblicima koji se bave mladima ili se bave mladi te drugim Savjetima mladih u Republici Hrvatskoj.

 

Tekst priredio Tomislav Blažević

Popis literature(izvori za informiranje):

  1. Nacionalni program za mlade,

  2. Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Zadra,

  3. Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba,

  4. Zakon o Savjetima mladih.