Savjet mladih Grada Zadra slavi svoju prvu godinu postojanja. Iza njih je nekoliko projekata i događanja kojim su pokazali kako na prisutnost mladih u našem Gradu ne smijemo zaboraviti. I ne samo to: njihova je funkcija prije svega biti savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Zadra, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život grada Zadra, a bira se na vrijeme od dvije godine.

 

Uloga Savjeta mladih je utvrđivanje problema koji mlade u njihovoj sredini muče, rasprava o tim problemima, savjetovanje nadležne vlasti o temama vezanim za mlade te sudjelovanje u donošenju programa djelovanja za mlade.

Predsjednik Savjeta mladih je Marin Batur, a Mate Mavar njegov je zamjenik. Tomislav Blažević i Zlatko Bukač kontaktiraju s javnošću, a tu su još i Ivan Dadić, Ivana Drobac, Ivan Genda, Filip Jadrijev, Marin Jurjević, Marina Marić, te Marino Marić.

Podatke o Savjetu mladih može se pronaći na Internetu, na službenim stranicama Grada Zadra, a otvorena je i stranica na popularnoj društvenoj mreži Facebook .

Koliko su mladi aktivni i koliko su zainteresirani za sudjelovanje u inicijativama i događajima kroz koje mogu pokazati svoj stav, talent i kreativnost, pitanja su na koje se ne može dati sažet odgovor, pa ćemo ga ostaviti stručnjacima na tom području.

Savjet mladih organizator je humanitarnih akcija i nekoliko tribina, a one su se bavile problemima i potrebama mladih u Zadru, te možemo reći kako su protekle dinamično, odnosno, otvorile su neke od (bolnih, op. a.) tema o kojima se u našem gradu već godinama raspravlja. Raspodjela sredstava gradskog proračuna, studentski klub, cenzura određenih sadržaja, nasilje među mladima, druga strana uspjeha, samo su neke od njih.

Prvi rođendan Savjet mladih obilježava izložbom fotografija. Na natječaj koji je Savjet mladih oglasio početkom godine javilo se desetak mladih Zadrana koji, svatko na svoj način, kroz fotografiju pripovijeda priču o svom gradu, a njihove fotografije možete pogledati u klubu Arsenal.

Savjet mladih otvoren je za sve oblike suradnje, što su isticali na svim događanjima. Pojedinci, udruge i institucije koje su vezane za mlade sa savjetom su uspostavile kontakt, a kada je riječ o budućim inicijativama, Savjet mladih najavljuje ekološke akcije koje će se odvijati u suradnji s udrugom Eko Zadar, no na program djelovanja za mlade još ćemo čekati.

 

IZVOR:EZADAR

Vezane fotografije