Savjet mladih- neformalni sastanak
Savjet mladih- neformalni sastanak
Savjet mladih poziva na neformalni sastanak.

Nakon 1. održane aktivnosti Savjeta mladih Grada Zadra na kojem se Savjet predstavio javnosti u vidu informiranja mladih o svojem djelokrugu rada te iznio sadašnje i buduće planove rada Savjeta, veći broj pitanja mladih osoba bio je usmjeren na osnovne informacije o Savjetu mladih te o mogućnosti sudjelovanja u radu Savjeta mladih Grada Zadra.

Stoga, članovi Savjeta mladih pozivaju sve mlade Grada Zadra i Udruge da kroz neformalni sastanak u ponedjeljak 09.07.2018. vremenu od 10:00 do 12:00 sati u Maloj vijećnici Grada Zadra iznesu svoje prijedloge aktivnosti rada Savjeta mladih te se informiraju općenito o načinu na kojem Savjet zastupa njihove interese.