Redni broj

PREDLAGATELJ

IME I PREZIME

1.

HSLS MLADI HRVATSKI LIBERALI ZADAR - POVJERENIK

MARINA MARIĆ

2.

HSLS MLADI HRVATSKI LIBERALI ZADAR - POVJERENIK

MARINO DENARO

3.

KICK BOXING SAVEZ ZADARSKE ŽUPANIJE

MARKO GIRO

4.

UDRUGA MLADIH OTOKA RAVE

MATE MAVAR

5.

UDRUGA MLADIH POLUOTOK

TEREZA VITALI

6.

UDRUGA MLADIH POLUOTOK

JOSIP ŠTOKIĆ

7.

UDRUGA MLADIH POLUOTOK

IVAN ČULINA

8.

KLUB STUDENATA SOCIOLOGIJE ANTI FJAKA

IRENA JURKOVIĆ

9.

UDRUGA ZA IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI CINAZ

DUJE MILIŠA

10.

 

STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U ZADRU

 

STIPAN DILBER

11.

CENTAR ZA DRUŠTVENO HUMANISTIČKA ISTRAŽIVANJA

TOMISLAV BLAŽEVIĆ