Izaslanstvo Grada Zadra u posjetu Fürstenfeldbrucku
Izaslanstvo Grada Zadra u posjetu Fürstenfeldbrucku

Krajem mjeseca listopada, na poziv gradonačelnika Seppa Kellerera i predsjednika Hrvatsko - njemačkog društva Ivice Branštetera, predstavnice Grada Zadra, Marija Pletikosa, gradska vijećnica i Grozdana Perić, pročelnica UO za financije, otputovale su u prijateljski grad Fürstenfeldbruck u Njemačkoj, na proslavu Dana grada i blagdana njihovog zaštitnika, Svetog Leonarda.

Gradonačelnik Sepp Kellerer, koji je pri kraju svojeg mandata, na poseban je način želio ovom prigodom zaokružiti dugogodišnje prijateljstvo sa Zadrom. Uz već tradicionalni program obilježavanja blagdana Sv. Leonarda, u suradnji s Hrvatsko-njemačkim društvom, uz svesrdni angažman njihovih članova i posebice potpredsjednice Sanjice Hemen, organizirana je i „Zadarska noć“, na kojoj je posebnu pozornost i dobro raspoloženje osigurala renomirana klapa Donat. Ove je godine upriličeno i predstavljanje gradova prijatelja na Turističkom sajmu, pa se i Zadar imao prilike predstaviti, izloživši turističke brošure i publikacije na posebnim štandovima.Uz zvukove naše klapske pjesme, stanovnici Fürstenfeldbrucka i brojni posjetitelji Sajma mogli su se upoznati s ljepotama i znamenitostima našeg kraja.

Fürstenfeldbruck i Zadar i njeguju prijateljske odnose već pune 24 godine, odnosno od 1989., kada je potpisana povelja o prijateljstvu. Ovom su prilikom započeti razgovori o novim mogućnostima i oblicima suradnje za naredno razdoblje.

 

Vezane fotografije

Izaslanstvo Grada Zadra u posjetu Fürstenfeldbrucku Izaslanstvo Grada Zadra u posjetu Fürstenfeldbrucku Izaslanstvo Grada Zadra u posjetu Fürstenfeldbrucku Izaslanstvo Grada Zadra u posjetu Fürstenfeldbrucku