Grad Zadar


e-mail: savjet.mladih@grad-zadar.hr


Izvješće o radu za 2018.

SPORT & ZDRAVLJE


Održan 3. Kongres savjeta mladih Republike Hrvatske

Na 3. Kongresu savjeta mladih Republike Hrvatske sudjelovao Savjet mladih Grada Zadra.1 2 3 4