Izbori za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra

OBAVIJEST I OBRASCI: Gradsko vijeće Grada Zadra donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra nadnevka  02. listopada 2014. god. koja je stupila na snagu danom objave u „ Glasniku Grada Zadra „ 10. listopada 2014. god.  

Izbori će se održati u nedjelju  16. studenog 2014. god.

            Izborno povjerenstvo mjesnih odbora Grada Zadra smješteno je u zgradi Trgovačkog i Prekršajnog suda u Zadru, u ul. Dr. Franje Tuđmana br. 35.

Članovi stalnog sastava Izbornog povjerenstva mjesnih odbora su:

1. Jadranka Nižić - Peroš, za predsjednicu

2. Hrvoje Visković, za zamjenika predsjednice

3. Danijela Zubčić – Poljak, za članicu

4. Nediljka Dereta, za članicu

5. Tomislav Jurlina, za člana

6. Tomislav Bago, za člana

Telefonski broj povjerenstva: 292 - 153, fax: 292 - 220

Uredovno vrijeme Izbornog povjerenstva mjesnih odbora Grada Zadra je svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati, 

nadnevka 24. listopada 2014. god. od 08,00 do 24:00 sati.

Obrasce potrebne za kandidiranje ( OMO-1, OMO-2 i OMO-3 ) možete preuzeti na www.grad-zadar.hr ili u Izbornom povjerenstvu za mjesne odbora Grada Zadra.

Sve informacije vezane za izbore možete pronaći na www.grad-zadar.hr.

            Prijedlozi lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu mjesnih odbora Grada Zadra, najkasnije u roku od četrnaest dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle do 24. listopada 2014. god. do 24:00 sata.

Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature mora biti ovjereno od strane javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva mjesnih odbora Grada Zadra.

Predsjednica Izbornog povjerenstva:   

Jadranka Nižić - Peroš

Objava kandidacijskih lista za izbore za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra:

1. Objava ARBANASI

2. Objava BILI BRIG

3. Objava BOKANJAC

4. Objava BRGULJE

5. Objava BRODARICA

6. Objava CRNO

7. Objava CRVENE KUĆE

8. Objava DIKLO

9. Objava DRAČEVAC

10. Objava GAŽENICA

11. Objava IST

12. Objava JAZINE I

13. Objava JAZINE II

14. Objava KOŽINO 

15. Objava MALA RAVA

16. Objava MALI IŽ POROVAC

17. Objava MALI IŽ

18. Objava MASLINA

19. Objava MOLAT

20. Objava NOVI BOKANJAC

21. Objava OLIB

22. Objava PETRČANE

23. Objava PLOČE

24. Objava PLOVANIJA

25. Objava POLUOTOK

26. Objava PREMUDA

27. Objava PUNTAMIKA

28. Objava RIČINE

29. Objava SILBA

30. Objava SMILJEVAC

31. Objava STANOVI

32. Objava VELA RAVA

33. Objava VELI IŽ

34. Objava VIDIKOVAC

35. Objava VIŠNJIK

36. Objava VOŠTARNICA

37. Objava ZAPUNTEL