OBJAVA    BIRAČIMA   GRADA ZADRA
OBJAVA BIRAČIMA GRADA ZADRA
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra.

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za opću upravu, temeljem članka 23. stavka 4.  Zakona o registru birača  ("Narodne novine" broj 144/2012, 105/15)

d o n o s i  O  B  J  A  V  U     B I R A Č I M A   GRADA ZADRA

 Gradsko vijeće Grada Zadra na 13. sjednici održanoj 18. listopada 2018.g. donijela je

- Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra.

Odluka  je  stupila na snagu 25. listopada 2018.g.,  a objavljena  je u "Glasniku Grada Zadra" broj 11/18 od 22. listopada 2018.g.

 ZA DAN IZBORA ODREĐENA JE NEDJELJA 9. PROSINCA 2018. GODINE

Birači  Grada Zadra  mogu podnositi zahtjeve u upis, dopunu ili ispravak u registru birača najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

 ROK DO KOJEG GRAĐANI MOGU PODNOSITI ZAHTJEVE ZA UPIS, DOPUNU

ILI ISPRAVAK POPISA BIRAČA ISTJEČE

  1. studenog 2018.GODINE

Usmeni ili pisani zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača podnosi se nadležnom tijelu koje vodi registar birača, SVAKIM RADNIM DANOM U VREMENU OD 08,00 – 16 SATI.

NADLEŽNO TIJELO ZA REGISTAR BIRAČA: URED DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI, SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU,  ZADAR, Josipa Jurja Strossmayera 20 (kod Hitne pomoći),  tel. 350-124