OBAVIJEST: Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra, Jazine I, Premuda i Silba
OBAVIJEST: Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra, Jazine I, Premuda i Silba
Izborno povjerenstvo mjesnih odbora Grada Zadra .

 

Izborno povjerenstvo mjesnih odbora Grada Zadra

Kl: 013-01/19-03/03

Ur.br.: 599-19-1

Zadar, 9. listopada 2019.

 

 

O B A V I J E S T

 

Gradsko vijeće Grada Zadra donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra, Jazine I, Premuda i Silba, koja je stupila na snagu danom objave u „ Glasniku Grada Zadra „ 7. listopada 2019.  

 

Izbori će se održati u nedjelju  10. studenog 2019.

 

            Izborno povjerenstvo mjesnih odbora Grada Zadra smješteno je u zgradi Trgovačkog i Prekršajnog suda u Zadru, u ul. Dr. Franje Tuđmana br. 35., soba broj 21.

 

Članovi stalnog sastava Izbornog povjerenstva mjesnih odbora su:

 

  1. Jadranka Nižić - Peroš, za predsjednicu
  2. Hrvoje Visković, za zamjenika predsjednice
  3. Danijela Števanja, za članicu
  4. Nediljka Dereta, za članicu
  5. Ana Mišlov, za članicu
  6. Ana Markač, za članicu

 

Telefonski broj povjerenstva: 292 - 292, fax: 292 - 220

 

Uredovno vrijeme Izbornog povjerenstva mjesnih odbora Grada Zadra je svakim radnim danom od 09,00 do 14,00 sati,

 

nadnevka 21. listopada 2019.  od 08,00 do 24:00 sati.

 

Obrasce potrebne za kandidiranje ( OMO-1, OMO-2 i OMO-3 ) možete preuzeti na www.grad-zadar.hr ili u Izbornom povjerenstvu za mjesne odbora Grada Zadra.

 

Sve informacije vezane za izbore možete pronaći na www.grad-zadar.hr.

           

            Prijedlozi lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu mjesnih odbora Grada Zadra, najkasnije u roku od četrnaest dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle do 21. listopada 2019.  do 24:00 sata.

Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature mora biti ovjereno od strane javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva mjesnih odbora Grada Zadra.

                                                                                       

 Predsjednica Izbornog povjerenstva:    

 Jadranka Nižić - Peroš

 

 Obrasci za kandidranje su u privitku.