Održana početna konferencija projekta ZadarZaDar
Održana početna konferencija projekta ZadarZaDar

Daroviti učenici su potencijalni nositelji razvoja svakog društva, no unatoč tome u školstvu su jedna od najzapostavljenijih ciljnih skupina. Nedostatak specijaliziranih didaktičkih sredstava, zastarjeli kurikulumi, nedovoljna učestalost individualnog pristupa i neadekvatan instrumentarij rane identifikacije uzrok su tome da se svega 20% darovitih učenika na vrijeme identificira.

U Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru 31. kolovoza 2017. održana početna konferencija projekta "ZadarZaDar" - Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika - UP.03.2.2.02.0102, koji je u partnerstvu sa 4 osnovne škole – Zadarski otoci, Kruno Krstić, Š.K.Benja te Sv. Filip i Jakov, Sveučilištem u Zadru (Odjel za pedagogiju i Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelj) te Gradom Zadrom pokrenula Osnovna škola Bartula Kašića.

Projekt se u cijelosti (973.127,32 HRK ) financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a trajat će 18 mjeseci. U projektne aktivnosti će biti uključeno 150 učitelja i stručnih suradnika, 14 stručnjaka sa Sveučilišta i Grada Zadra te 100 darovitih učenika. Kroz projekt će se izraditi inovativne liste procjene za radnu identifikaciju darovitosti, inovativni planovi i programi, priručnici, nabaviti didaktička oprema, oformiti online centar „ZadarZaDar“ i još mnogo toga, što će imati potencijal ukloniti identificirane poteškoće u početku ovog teksta.

Ravnateljica škole, Katica Skukan naglasila je kako je za uspjeh dobivanja EU sredstava za realizaciju ovog projekta bio bitan sinergijski pristup problematici darovitih instituacija svih institucija u partnerskom konzorciju. Joso Nekić, pročelnik Upravnog odjela za odgoj i školstvo Grada Zadra, istaknuo je kako su ovakvi projekti izvrstan primjer i poticaj i drugim školama u jačanju kapaciteta kroz EU sredstava. Prof.dr.sc. Igor Radeka naglasio je kako je ovaj projekt izvrstan primjer spajanja teorije i prakse u kreiranju budućih smjernica u radu s darovitim učenicima.

Administrativni voditelj projekta Krešimir Groš prezentirao je projekt, pozvao medije i širu stručnu javnost da aktivno prate ovaj projekt te najavio svečano otvaranje praktikuma prirodoslovlja prilagođenog darovitim učenicimana u OŠ Bartula Kašića koje će se održati na Međunarodni dan darovitih učenika 21. ožujka 2018. godine.

Vezane fotografije

Održana početna konferencija projekta ZadarZaDar Održana početna konferencija projekta ZadarZaDar