Održana početna konferencija dvaju EU projekata
Održana početna konferencija dvaju EU projekata
Održana početna konferencija projekata ''PRRI – Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije'' i ''Inclusive Play''

U koncertnoj dvorani Kneževe palače održana je početna konferencija projekata ''PRRI – Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije'' i ''Inclusive Play''. Zbog trenutne epidemiološke situacije i ograničenog broja posjetitelja,  omogućen je i online prijenos putem platforme Microsoft Teams.

Na samom početku konferencije, uvodnu riječ uputio je Ante Ćurković, pročelnik Upravnog odjela za EU fondove Grada Zadra, koji je ovom prilikom pozdravio sve prisutne sudionike, projektne partnere i sve koji su nas pratili online putem.

Slijedom događanja, glavne aktivnosti i planirane rezultate projekata istaknula je pomoćnica pročelnika U.O. za EU fondove, gđa. Stefani Mikulec Perković. Oba projekta rezultat su uspješne suradnje i usmjerenja projektnih partnera na kontinuirano unapređenje kvalitete i razvoja socijalnih usluga za najranjivije skupine našeg društva i stvaranju potrebnih preduvjeta za njihovo uključivanje u svakodnevni život njihovih lokalnih zajednica. U sklopu ovih projekata obuhvaćene su aktivnosti koje se provode na području Republike Hrvatske, odnosno grada Zadra i Zadarske županije, ali i na području Bosne i Hercegovine, odnosno grada Mostara.

Istaknuto je kako je osnovni cilj projekta ''PRRI – Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije'' uspostava mobilnog tima Kabineta za ranu intervenciju koji će kroz patronaže u vrtićima diljem Zadarske županije stavljati na raspolaganje stručne kapacitete za rad s djecom s razvojnim rizicima. Također, projektom je osigurana oprema i psihodijagnostička sredstva potrebna za njihov rad. Jačanjem kapaciteta stručnjaka kroz razne stručne radionice i edukacije, ali i razmjenom iskustava s drugim stručnjacima, olakšat će se i poticati integracija djece s razvojnim odstupanjima. Projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 1.450.470,96 kuna, što je ujedno i iznos EU potpore.

Nastavak izlaganja bavio se glavnim aktivnosti projekta ''Inclusive Play''. U sklopu navedenog projekta predviđena je izgradnja višeosjetilnog - senzoričkog parka na području parka „Vruljica“ u gradu Zadru i parka „Kantarevac“ u gradu Mostara. To je novi koncept igrališta u kojemu djeca i mladi u zaokruženoj sredini postižu iskustveno, cjelovito i socijalno učenje. Izgradit će se i ukupno dva inkluzivna igrališta koji će se smjestiti na području športsko-rekreacijskog centra Višnjik – Zadar i u predvorju Centra „Los Rosales“ - Mostar. Pored navedenog, u okviru projekta predviđene su i edukacije roditelja djece s teškoćama, ali i stručnjaka koji žele integrirati znanja iz različitih pristupa i tehnika te kroz teorijski i iskustveni rad na edukaciji steći dodatne kompetencije za rad s djecom s teškoćama u razvoju. Održat će se i nekoliko panel diskusija na temu inkluzije grupa ranjivih na segregaciju i društvenu marginalizaciju. Projekt je sufinanciran u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. -2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 948.203,15 eura, od čega 85% predstavljaju bespovratna sredstva EU.

Na konferenciji smo imali priliku poslušati i dva stručna predavanja. Prvo predavanje, na temu „Proces inkluzije djece s teškoćama u razvoju, Projekt Incusive Play u lokalnoj zajednici“,  predstavila je gđa. Vesna Penjalov, dipl.def., ravnateljica DV ''Latica''. Sudionici su imali priliku čuti na koje sve načine možemo uključiti djecu s teškoćama u razvoju u zajednicu te još jednom naglasila da sama društvena zajednica mora biti inkluzivna, stvarati pozitivno socijalno okruženje u kojem su sva djeca prihvaćena, a ograničenja se poštuju. Tek tada inkluzija potiče socijalni razvoj djeteta s teškoćama u razvoju.

Uslijedilo je drugo stručno predavanje o važnosti rane intervencije – od obitelji do zajednice, koje nam je približio g. Dario Kovač, mag.psih., voditelj Kabineta za ranu intervenciju Caritasa Zadarske nadbiskupije. Naglasak predavanja bio je na važnosti rane intervencije, utjecaju okoline na razvoj djeteta te značaj obitelji, zajednice i stručnjaka u dječjem razvoju. Gdin. Kovač je naglasio da je edukacija cjelokupne zajednice ključ za pravovremenu reakciju u budućnosti. 

Konferencija je završila zahvalom svim sudionicima i s nadom u što veći broj ovakvih događanja na kojima će se okupiti struka, roditelji i sva zainteresirana javnost kako bi naša djeca odrastala u zdravom i sretnom okruženju.

 

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Grada Zadra.

Vezane fotografije

Održana početna konferencija dvaju EU projekata Održana početna konferencija dvaju EU projekata Održana početna konferencija dvaju EU projekata Održana početna konferencija dvaju EU projekata Održana početna konferencija dvaju EU projekata Održana početna konferencija dvaju EU projekata