Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za 2011. godinu Gradsko vijeće Grada Zadra donijelo je na 17. sjednici održanoj 16. prosinca 2010. godine, a objavljen je u Glasniku Grada Zadra broj 35.