Uvodna konferencija projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“
Uvodna konferencija projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“
Temeljni strateški dokumentu dugoročnog razvoja prometa na području Zadra i Zadarske županije.

U Kneževoj palači održana je uvodna konferenciju projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“. Riječ je o temeljnom strateškom dokumentu dugoročnog razvoja prometa na području Zadra i Zadarske županije, koji će definirati buduće intervencije u prometu i prometnu infrastrukturu na navedenom području. Masterplan funkcionalne regije Sjeverna Dalmacije omogućit će planiranje učinkovitog i održivog prometnog sustava u skladu s europskim i nacionalnim strategijama i planovima. Uvodnoj konferenciji nazočili su pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture, Josip Bilaver, Župan Zadarske županije, Božidar Longin i gradonačelnik Grada Zadra, Branko DUkić, koji je ovom prigodom istaknuo:

- Ovaj temeljni strateški prometni dokument ima za zadaću prepoznati sve uvjete, probleme i potencijale cjelovitog prometnog sustava našeg područja te ponuditi okvire rješenja i pravaca razvoja za sve buduće ključne prometne projekte. Konkretno, na regionalnoj razini obuhvatit će cestovni, željeznički, pomorski i zračni  promet, a na području gradova još javni gradski i prigradski promet,rekao je  gradonačelnik, Dukić dodavši da će ovaj masterplan prometa  biti  podloga za sve buduće investicije u prometnu infrastrukturu iz europskih i nacionalnih fondova.

Gradonačelnik Dukić naglasio je kako ćemo, vjerojatno, po prvi put, imati potpunu analizu i jasnu sliku cjelovitog prometnog sustava s egzaktnim podacima o prometnim tokovima, opterećenjima i navikama kao temelj optimalnog prometnog modela ne samo za grad Zadar već za čitav njegov kraj.

- Utvrdit će se svakodnevne prometne potrebe lokalnog stanovništva, definirati potrebe ulaganja u novu prometnu infrastrukturu i nove prometne usluge za građane, donijeti mjere za poboljšanje sigurnosti i mjere za razvoj javnog prijevoza, zaključio je gradonačelnik Dukić.

Provedba projekta sufinancira se sredstvima Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u iznosu 4.010.000,00 kn, od čega 3.408.500,00 kn predstavlja sredstva Kohezijskog fonda, a 601.500,00 kn nacionalni doprinos. Nositelj projekta je Grad Zadar i provodi ga u suradnji s Zadarskom županijom, koja sudjeluje u projektu kao partner.

 

Vezane fotografije

Uvodna konferencija projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ Uvodna konferencija projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ Uvodna konferencija projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ Uvodna konferencija projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ Uvodna konferencija projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ Uvodna konferencija projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ Uvodna konferencija projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ Uvodna konferencija projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“