Prva radionica projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“
Prva radionica projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“
Razvoj prometa ključan je za razvoj gospodarstva i društva.

Grad Zadar kao nositelj projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“, organizirao je prvu radionicu dionika u sklopu projekta, koja je održana u Velikoj vijećnici Grada Zadra.

U radionici su sudjelovali ključni akteri prometne struke i predstavnici gradova i općina kako bi se kvalitetno identificirali ključni prometni problemi Zadarske županije. Održana je prezentacija o dosadašnjem napretku projekta, a svi prisutni dobili su informacije o daljnjim planovima i aktivnostima prometnog razvoja funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija. Izrađivačima ovog strateškog dokumenta o razvoju prometa iznesena mišljenja, kritike i problemi o prometnom sustavu županije u svrhu obrade prometnog modela i utvrđivanja općih i specifičnih ciljeva izrade masterplana.

Sve nazočne, u ime Grada Zadra, uvodno je pozdravio pročelnik za UO za EU fondove, Šime Erlić koji je kazao da je svrha izrade ovog dokumenta omogućavanje učinkovitog i održivog prometnog razvoja regije u skladu s europskim i nacionalnim strategijama i planovima.

- Budući da je promet ključan za razvoj gospodarstva i društva, ovdje se radi o temeljnom strateškom prometnom dokumentu koji ima za zadaću prepoznati sve uvjete, probleme i potencijale cjelovitog prometnog sustava našeg područja te ponuditi okvire rješenja i pravaca razvoja za sve buduće ključne prometne projekte. Sve to bit će podloga za sve buduće investicije u prometnu infrastrukturu iz europskih i nacionalnih fondova.

Pročelnik Erlić je podsjetio da će ovaj strateški dokument dati potpunu analizu i jasnu sliku cjelovitog prometnog sustava s egzaktnim podacima o prometnim tokovima, opterećenjima i navikama kao temelj optimalnog prometnog modela ne samo za grad Zadar već za čitav njegov kraj. Utvrdit će se svakodnevne prometne potrebe lokalnog stanovništva, definirati potrebe ulaganja u novu prometnu infrastrukturu i nove prometne usluge za građane, donijeti mjere za poboljšanje sigurnosti i mjere za razvoj javnog prijevoza.

- Riječ je o jednom od najznačajnijih projekata za Zadar i čitavu županiju ponajprije zbog činjenice što je ovaj prostor neporecivo geostrateško prometno središte Hrvatske, istaknuo je Erlić zahvalivši svim sudionicima u projektu. Pozvao ih je da ukažu na sve probleme i potrebe kako bi u konačnici dobili što kvalitetniji i sveobuhvatniji dokument koji će rezultirati suvremenim prometnim rješenjima i našem kraju osigurati novu razvojnu dimenziju.

Vezane fotografije

Prva radionica projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ Prva radionica projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ Prva radionica projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ Prva radionica projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ Prva radionica projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ Prva radionica projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ Prva radionica projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ Prva radionica projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ Prva radionica projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ Prva radionica projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ Prva radionica projekta „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“