Javna rasprava o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija i nacrtu prijedloga Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija
Javna rasprava o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija i nacrtu prijedloga Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija
Od 11. prosinca 2018. godine do 09. siječnja 2019. godine.

Podsjećamo kako je od danas, 11. prosnca 2018.godine do 09. siječnja 2019. godine otvorena 

Javna rasprava o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija i nacrtu prijedloga Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija.

Javna rasprava

Dokumenti vezani za Javnu raspravu dostupni su javnosti u privitku.

 

KLASA: 340-01/16-01/552

URBROJ: 2198/01-2-18-38

Zadar, 03. prosinca 2018.

 

Grad Zadar, Upravni odjel za EU fondove na temelju članka 23. stavka 3 Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine 3/17), članka 12, stavka 1 točke 2 te članka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) te Odluke o upućivanju Strateške procjene utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija i nacrta prijedloga Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija na javnu raspravu (KLASA: 340-01/16-01/552; URBROJ: 2198/01-2-18-37 od 29. studenog 2018. godine) objavljuje početak


JAVNE RASPRAVE
o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija nacrtu prijedloga Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija

 

1. Javna rasprava o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija (u daljnjem tekstu: Strateška studija) i nacrtu prijedloga Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija (u daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga Masterplana) započet će 11. prosinca 2018. godine i trajat će do 09. siječnja 2019. godine.

2. Javni uvid u Stratešku studiju i Nacrt prijedloga Masterplana moći će se izvršiti u razdoblju trajanja javne rasprave, svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 sati, u prostorijama Upravnog odjela za EU fondove Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

3. Sažetak Strateške studije, Strateška studija i Nacrt prijedloga Masterplana bit će s danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na internetskim stranicama: grad-zadar.hr i www.zadarska-županija.hr

4. Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Masterplana održat će se 13. prosinca 2018. godine s početkom u 11:00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

5. Za vrijeme trajanja rasprave, prijedlozi i primjedbe na Stratešku studiju i Nacrt prijedloga Masterplana dostavljaju se, zaključno s danom završetka javne rasprave, na slijedeće načine:

  • upisivanjem u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida
  • davanjem u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • dostavom na e-mail adresu: eufondovi@grad-zadar.hr s naznakom „Javna rasprava o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ ili s naznakom „Javna rasprava o nacrtu prijedloga Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija

Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.