Privemena prometna regulacija

 Lokacije koje se moraju osloboditi od vozila za ponedjeljak zbog obilježavanja akcije Maslenica.

Za potrebe obilježavanja akcije Maslenica, u ponedjeljak 21.01. za promet u mirovanju bit će zatvorena sljedeća parkirališta: parkiralište kod glavne pošte, parkiralište kod gradskog groblja, parkirališne površine kod Novih vrata te...

Privemena prometna regulacija

Aktualno Javni natječaji Legalizacija Lokalni izbori 2017.