Vijesti

Humanitarna akcija za udrugu Marijini obroci

Humanitarna akcija za udrugu Marijini obroci

U sklopu humanitarnog dijela manifestacije Đir po gradu, Zadrani su danas za simboličnih 10 kuna uživali u bakalaru koji su pripremili restorani Pet Bunara, Zadar Jadera, Tinel, Catering Gušti i Catering Turisthotel. Akciji su se priključila i vina Figurica iz Smilčića a zapjevali su Bepo Matešić i David Ricov. Sav prilog od prodaje doniran je dobrotvornoj udruzi Marijini obroci Hrvatska čiji su volonteri pomogli u provedbi ove humanitarne akcije.

Više»

Kalmeta: Budimo ponosni na Zadar jer Zadar - to smo svi mi

Kalmeta: Budimo ponosni na Zadar jer Zadar - to smo svi mi

Povodom Dana grada Zadra i blagdana sv. Krševana u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar održana je Svečana sjednica Gradskog vijeća na kojoj su uručena javna priznanja građanima, udrugama i institcijama za iznimna postignuća u radu i doprinos razvitku svojega grada.

Više»

Natječaj za stipendije studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-02/14-01/03, Ur.broj: 2198/01-2-14-4, od 18. studenog 2014.), a sukladno Ugovoru o donaciji između OTP banke Hrvatska d.d. i Grada Zadra od 04. studenog 2014. godine (Klasa: 604-01/14-01/03; Ur.broj: 2198/01-2-14-2)  Gradonačelnik Grada Zadra   

r a s p i s u j e  NATJEČAJ  za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja                                                                          za akademsku 2014./2015. godinu.

Tekst natječaja je u privitku.

Više»

Natječaji

NOVI NATJEČAJI

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje poslova izvođenja manjih građevinskih radova i uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe komunalnog redarstva Grada Zadra POGLEDAJ NATJEČAJ;

NATJEČAJI za prijam u službu na radno mjesto: pročelnika UO za gospodarstvo i obrtništvo; višeg stručnog suradnika I za EU fondove u UO za EU fondove; višeg stručnog suradnika II za građevinske i ostale postupke u UO za provedbu dokumenata POGLEDAJ NATJEČAJ;

POZIV na podnošenje ponude za uslugu vođenja radionice za izradu kurikuluma nastave u prirodi za potrebe projekta "Zeleni otoci" POGLEDAJ NATJEČAJ;

Javni natječaj za povjeravanje poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete u Gradu Zadru - Zona II POGLEDAJ NATJEČAJ;

Javna nabava

Sanacija divljih odlagališta otpada

Usluge osiguranja u 2015. i 2016. godini

Nabava goriva –lož ulje extra lako (LUEL) u 2015. i 2016. godini