Zato što volim Zadar

Obavijest o dostavljanju obrazaca za prijavu za porez na nekretnine- za poslovne prostore

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne Novine 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 1. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu. Naime, nakon uvođenja poreza na nekretnine, više se...

Obavijest o dostavljanju obrazaca za prijavu za porez na nekretnine- za poslovne prostore

Aktualno Javni natječaji Legalizacija Porez na nekretnine Lokalni izbori 2017.