Nasadi d.o.o.                                                                                                     

Odvodnja d.o.o.                                                                                                 

Liburnija d.o.o.                                                                                                   

Čistoća d.o.o.                                                                                                    

Vodovod d.o.o.                                                                                                 

Obala i lučice d.o.o.                                                                                          

ŠC Višnjik d.o.o.                                                                                                

Poduzetnički inkubator d.o.o.                                                                          

EKO d.o.o.                                                                                               

Razvojna agencija Zadarske županije       

Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra       

Turistička zajednica grada Zadra

 

Gradska knjižnica Zadar    

Znanstvena knjižnica Zadar        

Hrvatsko narodno kazalište Zadar

 

Osnovna škola Stanovi 

Osnovna škola Krune Krstića

Osnovna škola Petra Preradovića

Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje

Osnovna škola Šime Budinića  

Osnovna škola Smiljevac

Osnovna škola Bartula Kašića

Osnovna škola Voštarnica

Osnovna škola Zadarski otoci

 

Dječji vrtić Sunce

Dječji vrtić Radost

Dječji vrtić za djecu s posebnim potrebama Latica

 

Potraga-portal za tržište rada

Coworking Zadar