Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Zadra na temu Centra za mlade
Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Zadra na temu Centra za mlade

U petak 13. listopada 2023. s početkom u 17 sati, održat će se tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Zadra na temu Centra za mlade (Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar – Velika vijećnica).

 Sve udruge i njihovi voditelji koji su zainteresirani za korištenje prostora u Centru, rad i aktivnosti u Centru te upravljanje njime, pozvani su na  sudjelovanje u raspravi.

 U privitku su materijali koji su ujedno podloga za raspravu.