Tematska sjednica Gradskog vijeća
Tematska sjednica Gradskog vijeća

U srijedu, 30. listopada, održana je sjednica Gradskog vijeća Grada Zadra, sazvana na temu Nacrta prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, čija bi primjena trebala započeti početkom 2015. Ono što je u Nacrtu sporno za Zadar i zadarsko područje, jest uvođenje pet planskih područja, odnosno urbanih aglomerata, koje ne pridonosi policentričnom razvoju te ne odgovara stvarnim socioekonomskim čimbenicima, prema kojima je regionalno ustrojstvo do sada funkcioniralo.

Na tematskoj sjednici prisustvovali su gradski vijećnici te gosti i stručnjaci iz područja jedinica samouprave, gospodarstva i obrazovanja, kako bi se pridonijelo što kvalitetnijoj javnoj raspravi, koja traje do 4. studenoga. Raspravu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća dr. Živko Kolega, koji je pozdravio sve prisutne, ali i građanke i građane, koji su po prvi puta mogli pratiti sjednicu uživo putem internetskog prijenosa. Jedina točka dnevnog reda bila je: položaj Zadra u nacrtu prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

Prijedlog Zakona pretpostavlja ustrojstvo Republike Hrvatske u pet regija (Središnja, Sjeverozapadna, Istočna Hrvatska, Sjeverni Jadran i Lika te Srednji i Južni Jadran, kojoj bi pripala i Zadarska županija). Ovakvim ustrojem, zanemaruju se dosadašnja ostvarenja zadarskog područja, te bi isti usporio komplementarni razvoj, o čemu je govorio i dr. sc. Josip Faričić. On je, uz prezentaciju, iznio važne podatke te geografske, povijesne, društvene, ekonomske i kulturne činjenice, na kojima se temelji oštro protivljenje ovakvoj regionalnoj podjeli.

˝Imamo pravo i obavezu definirati svoju poziciju s uvažavanjem dosadašnjih postignuća, ali nikako zbog povlastica.˝ - istaknuo je Faričić. Također je naglasak stavio na snažno prisutan proces litoralizacije na zadarskom području, naglašavajući kako je obala prostor intenzivne socioekonomske promjene. Zadarska županija je pri samom vrhu što se tiče pozitivne migracijske bilance (iza Grada Zagreba i Zagrebačke županije) i prirodne promjene stanovništva te usprkos dugogodišnjoj recesiji pokazuje gospodarsku vitalnost ostvarujući vanjskotrgovinski suficit.

˝Ovakvim određenjem Zadra kao središta uvažamo i potrebe određenja drugih središta, poput Pule ili Slavonskog Broda.˝ - zaključio je Faričić svoje izlaganje.

Gradonačelnik Božidar Kalmeta istaknuo je kako će spuštanje ovlasti utjecati na premještaj sudova, Porezne uprave, raznih poduzeća, što bi u konačnici moglo rezultirati gubitkom radnih mjesta ili sprječavanjem otvaranja novih.

˝Nismo protiv nikoga, želimo da se svi policentrično razvijaju. Zadar je peti po veličini grad u Hrvatskoj i u ovom, ali i u svakom budućem ustroju on mora zadržati razinu prvorazrednog središta.˝ - rekao je gradonačelnik Kalmeta.

U ime Kluba vijećnika SDP-HNS-HSLS-DSU govorila je vijećnica Irena Dragić, koja je naglasila kako Zadar mora imati status urbane aglomeracije, jer za to zadovoljava sve uvjete.

Elvira Sterle, u ime Kluba vijećnika HDZ – HSP AS - HSU, otvorila je i pitanje podudarnosti Zakona o regionalnom razvoju sa Zakonom o strateškim investicijama. ˝Vrijeme je novac, novac je projekt, a projekt je razvoj.˝ - kazala je Sterle.

Vijećnici su se u raspravi dotaknuli i Sveučilišta u Zadru, kao najstarije takve institucije u Hrvatskoj. Na području zdravstva i zdravstvene skrbi, važno je naglasiti kako je zadarska bolnica zadovoljila uvjete kliničkog bolničkog centra, a već sada ima status regionalne bolnice. Nadalje, grad Zadar ima iznadprosječan indeks razvijenosti i on iznosi 125%.

Sve navedene činjenice uvrštene su u zaključak rasprave, u kojemu se ustvrdilo da Zadar mora i treba imati status urbane aglomeracije, kako bi se nastavio razvijati u svakom aspektu, te kako bi i sedam otoka u njegovom administrativnom sastavu slijedilo taj razvitak. Zaključak je potvrđen jednoglasno od svih vijećnika te će ga predsjednik Gradskoga vijeća proslijediti nadležnim institucijama, odnosno predsjedniku Republike Hrvatske, predsjedniku Sabora, predsjedniku i potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske, te ministru nadležnog ministarstva (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije).

Osim navednih, gosti na sjednici bili su zastupnici u Hrvatskom saboru Ante Jerolimov i Branko Kutija, župan Zadarske županije Stipe Zrilić zajedno sa svojim zamjenicima Božidarom Longinom i Rudolfom Dvorskim, potom predsjednik Skupštine Zadarske županije, Željko Lončar, predstojnik Ureda državne uprave Ivo Gregov, nadbiskup zadarski, mons. Želimir Puljić, ravnateljica županijskog Zavoda za prostorno uređenje Nives Kozulić, predsjednik Obrtničke komore Zadarske županije Stjepan Knežević, predsjednik Udruženja obrtnika Zadar Mladen Malta, tajnik Županijske gospodarske komore Denis Ikić, direktorica Zadarske razvojne agencije Sanja Peričić, predsjednik Turističke zajednice Grada Zadra Zvonko Šupe te predsjednik Turističke zajednice Zadarske županije Ivo Dunatov.