Održana 25. izvanredna sjednica Gradskog vijeća
Održana 25. izvanredna sjednica Gradskog vijeća
Izvanredna sjednica održana elektronskim putem.

Z A P I S N I K sa 25. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Zadra održane dana 30. ožujka 2020. godine s početkom u 11,00 sati putem elektroničke pošte.