9. Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Zadra održana 31. prosinca 2021. godine putem elektroničke pošte - priopćenje za javnost
9. Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Zadra održana 31. prosinca 2021. godine putem elektroničke pošte - priopćenje za javnost
Usvojen Zaključak o izmjeni Zaključka o otklanjanju uočenih nedostataka u Proračunu za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Naknadnom usporedbom rezultata glasanja u sustavu elektronskog glasanja i fonogramskog zapisa spornog dijela 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Zadra, utvrđeno je kako redoslijed glasanja nije istovjetan u jednom i drugom izvoru.

Pa je tako amandman koji se odnosi na povećanje u iznosu od 500.000,00 kuna za unaprjeđenje komunalne infrastrukture na otocima, te smanjenje 500.000,00 kuna za redovno održavanje Kneževe palače, u sustavu elektronskog glasanja evidentiran kao da je usvojen, a u fonogramskom zapisu kao da nije usvojen.

Također amandman koji se odnosi na osiguranje sredstava za besplatne higijenske potrepštine u iznosu od 200.000,00 kuna te smanjenje od 200.000,00 kuna za materijalne rashode škola u sustavu elektronskog glasanja evidentiran je kao da je usvojen, a u fonogramskom zapisu kao da nije usvojen.

Stoga je danas Gradonačelnik izmijenio svoju Odluku o obustavi primjene općeg akta predstavničkog tijela od 28. prosinca 2021. godine te predlaže Gradskom vijeću Grada Zadra izmjenu Zaključka o otklanjaju uočenih nedostataka u Proračunu Grada Zadra za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu koji je usvojen na 8. izvanrednoj sjednici održanoj 29. prosinca 2021. godine.

Glasovanju se putem elektroničke pošte odazvalo 22 vijećnika te je većinom glasova 20 ZA i s 2 suzdržana, usvojen Zaključak o izmjeni Zaključka o otklanjanju uočenih nedostataka u Proračunu za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

U nastavku dajemo prikaz odaziva vijećnika kao i rezultate glasanja:

 

PREZIME I IME

REZULTATI  GLASOVANJA

9. SJEDNICE

1.

BAKMAZ MARJANA

ZA

2.

BILOGLAV DAMIR

ZA

3.

BOSNA JURICA

ZA

4.

BOTIĆ MARJANA

NIJE GLASOVALA

5.

BURČUL DAMIR

ZA

6.

DOVRANIĆ VITO

NIJE GLASOVAO

7.

DRAGIĆ IRENA

ZA

8.

DUNATOV DRITA

NIJE GLASOVALA

9.

FRANK ADELA

ZA

10.

KARLOVIĆ DAVOR

ZA

11.

KOLEGA ANTE

ZA

12.

KOŽUL ANADIA

ZA

13.

KRIZMAN ŽELJKO

NIJE GLASOVAO

14.

LUKIĆ MATE

ZA

15.

MARIĆ MATE

ZA

16.

MEŠTROVIĆ ENIO

NIJE GLASOVAO

17.

MILIN BRUNO

ZA

18.

MRČELA NINO

ZA

19.

PETANI MARIJA

ZA

20.

RADETA DANIEL

ZA

21.

RADOS RINO

ZA

22.

RUBEŠA ANTE

SUZDRŽAN

23.

TADIN ROKO

SUZDRŽAN

24.

VALJAN VUKIĆ VIOLETA

ZA

25.

VUČETIĆ MARKO

ZA

26.

VUKOŠA  DANIJELA

ZA

27.

VUKOVIĆ  DUŠKO

ZA