Odbor utvrdio prijedloge za dodjelu Javnih priznanja Grada Zadra za 2021. godinu
Odbor utvrdio prijedloge za dodjelu Javnih priznanja Grada Zadra za 2021. godinu
Održana sjednica Odbora za dodjelu Javnih priznanja Grada Zadra za 2021.
 
Prijedlozi Odbora:
 

POČASNI GRAĐANIN: 

TOMISLAV  IVČIĆ POSTHUMNO

NAGRADA GRADA ZADRA ZA ŽIVOTNO DJELO u 2021. godini: 

BRIGADIR IVICA MATEŠIĆ JEREMIJA POSTHUMNO

NAGRADA GRADA ZADRA ZA ŽIVOTNO DJELO u 2021. godini (izvan Zadra): 

PUKOVNIK DANIJEL TELESMANIĆ - POSTHUMNO

NAGRADA GRADA ZADRA u 2021. godini: 

  1. Udruga za kulturu i umjetnost „Drama plus“
  2. Mojmir Mihatov
  3. Mihaela Zjena De Michelli-Vitturi I Enia Ninčević
  4. Košarkaški klub osoba s invaliditeom „Zadar“
  5. Edi Stipić

GRB GRADA ZADRA u 2021. godini: 

  1. Namik Agić
  2. Veronika Šokota
  3. Umberto Piasevolli
  4. Davor Vidaković
  5. Ženska klapa „Kapric“

U Velikoj vijećnici Grada Zadra održana je sjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Zadra.

Odbor je utvrdio prijedloge za dodjelu Javnih priznanja Grada Zadra za 2021. godinu te će ih uputiti Gradskom vijeću na usvajanje.