Obavještavaju se građani da će se u srijedu 16. lipnja 2010. godine u 11.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra održati prezentacija

Natječaja za javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Grada Zadra u financiranju projekata korištenja ukapljenog naftnog plina i sunčeve energije u kućanstvima na otocima

i

Natječaja za javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Grada Zadra u sufinanciranju projekata korištenja sunčeve energije u kućanstvima na području Grada Zadra

Prezentaciju o načinu i uvjetima dobivanja bespovratnih sredstava održati će predstavnik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a prezentaciju o tehničkim karakteristikama sustava prezentirati će stručna osoba.

Pozivaju se svi zainteresirani građani da se odazovu na prezentaciju.

Obavještavaju se građani da će se u srijedu 16. lipnja 2010. godine u 11.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra održati prezentacija

Natječaja za javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Grada Zadra u financiranju projekata korištenja ukapljenog naftnog plina i sunčeve energije u kućanstvima na otocima

i

Natječaja za javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Grada Zadra u sufinanciranju projekata korištenja sunčeve energije u kućanstvima na području Grada Zadra

Prezentaciju o načinu i uvjetima dobivanja bespovratnih sredstava održati će predstavnik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a prezentaciju o tehničkim karakteristikama sustava prezentirati će stručna osoba.

Pozivaju se svi zainteresirani građani da se odazovu na prezentaciju.