Gradonačelnik Grada Zadra donio je Odluku o sufinanciranja prijava pristiglih na Natječaj za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije – solarnih toplinskih sustava u kućanstvima na području Grada Zadra za 2013. godinu.
Sukladno točki VII. Natječaja korisnici sredstava dužni su do kraja listopada 2013. godine podnijeti Gradu Zadru pismeni zahtjev za povrat uloženih sredstava s potrebnom dokumentacijom:

-         Zahtjev za povrat uloženih sredstava

-         Zapisnik o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača koji mora sadržavati slijedeće podatke: vrstu zahvata izvedenog u sustavu grijanja (vrsta ugrađene nove opreme s navedenim nazivnim snagama, stupnjevima korisnosti dijelova sustava te opis izvedenih radova) te ugrađenim solarnim kolektorima (vrsta, proizvođač, tip i model, ukupna površina, ukupna površina apsorbera, specifična proizvodnja energije iz solarnog sustava)

-         Račune dobavljača opreme i izvođača radova

-         Kopiju ovjerenog jamstvenog lista dobavljača opreme i izvođača radova za ugrađenu opremu solarnog toplinskog sustava.

Korisnici sredstava se obvezuju putem obrasca koji će biti dostupan na Internet stranici Grada Zadra podnositi izvješće 1 put godišnje, do 1. travnja za svaku prethodnu godinu i to slijedećih 5 godina zaključno s 2018. godinom.

Vezani dokumenti

Dokument ODLUKA.pdf