Temeljem članka 7., članka 8. i članka 9. Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra" br. 2/05 i 13/09) i Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra" br. 27/10), Komisija za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra, na 9. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2010. godine, donosi i objavljuje

LISTU PRIORITETA
za najam stanova u vlasništvu Grada Zadra

LISTU POGLEDAJTE OVDJE

Temeljem članka 7., članka 8. i članka 9. Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra" br. 2/05 i 13/09) i Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra" br. 27/10), Komisija za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra, na 9. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2010. godine, donosi i objavljuje

LISTU PRIORITETA
za najam stanova u vlasništvu Grada Zadra

LISTU POGLEDAJTE OVDJE