KONAČNA LISTA PRIORITETA za najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra
KONAČNA LISTA PRIORITETA za najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra

U privitku je  KONAČNA LISTA PRIORITETA za najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra.