Privremena lista socijalnih stanova
Privremena lista socijalnih stanova

Komisija za davanje u najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra donosi privremenu Listu prioriteta za najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra. Rok žalbe traje 8 dana, a počinje teći od 10. siječnja 2020.