Stipendije-privremena bodovna lista
Stipendije-privremena bodovna lista
Privremena bodovna lista učeničkih i studentskih stipendija 2018./2019.

Na temelju članka 16. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima (Glasnik Grada Zadra, broj: 13/09, 18/10, 12/11 i 10/15), Povjerenstvo je na sjednici, održanoj 27. veljače 2019. godine,  u t v r d i l o

BODOVNU LISTU PRVENSTVA ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ  2018./2019. GODINI