Novi stanovi iz Programa društveno poticajne stanogradnje (POS) u Zadru
Novi stanovi iz Programa društveno poticajne stanogradnje (POS) u Zadru
Gradonačelnik Dukić i ministar Štromar obišli novu lokaciju na Smiljevcu za igradnju stanova iz programa POS-a.

Potpredsjednik Vlade RH i ministar graditeljstva i prostornog uređenja, Predrag Štromar, u pratnji direktora APN-a Slavka Čukelja, bio je u radnom posjetu Gradu Zadru. S gradonačelnikom Grada Zadra, Brankom Dukićem razgovarao je o Programu društveno poticajne stanogradnje (POS) na području grada Zadra. Radnom sastanku su uz gradonačelnika nazočili zamjenik gradonačelnika Ante Babić, pročelnica Ureda grada Mirjana Zubčić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Darko Kasap i pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom Tomislav Korona.

Nakon sastanka ministar i gradonačelnik sa suradnicima obišli su novu lokaciju na Smiljevcu (kod sportskog igrališta MO Smiljevac) na kojoj se planira sljedeći zadarski projekt iz programa POS-a.

Ministar Štromar kazao je kako je jedan od velikih problema u Hrvatskoj iseljavanje mladih koji ne mogu po povoljnim uvjetima riješiti svoje stambeno pitanje.

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja za rješavanje tog pitanja ima dva modela, subvencioniranje kredita i model POS stanova. Zakonom smo omogućili jednostavnije akiviranje zemljišta koje je u vlasništvu općina, gradova i države. Moramo mladim ljudima omogućiti jednostavnije rješavanje stambenog pitanja, ali i razmišljati o našim naraštajima koji dolaze, rekao je ministar Štromar.

Naveo je kako će se cijena stanova na Smiljevcu utvrditi naknadno.

- Cijene ne mogu biti veće od određenog iznosa, a ja sam siguran da neće biti više od 1200 eura po kvadratu. Prednost je što imamo vlastito zemljište, a ukoliko se i Grad uključi s komunalnom infrastrukturom cijene mogu biti i niže. Paralelno ćemo razgovarati o tome koliko će stanova ići na POS-ovo tržište, na prodaju, koliko u najam, a koliko će grad dobiti da može rješavati deficitarna zanimanja, dodao je ministar Štromar.

POS u Zadru

Gradonačelnik Dukić je izjavio kako je ovaj projekt jedan od vrlo važnih projekata gradske uprave budući da je rješavanje stambenog pitanja prioritet brojnim mladim zadarskim obiteljima, a tržište diktira uvjete koje mnogi od njih ne mogu pratiti te se pokazalo i u prethodnom razdoblju kako je POS najprihvatljivije rješenje za njih.

- U Zadru je do sada kroz ovaj program poticaja izgrađeno i useljeno ukupno 357 stanova, a potreba i dalje postoji. Nakon objave javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz programa POS, 2016. godine utvrđena je konačna lista reda prvenstva za kupnju navedenih stanova na kojoj se nalazi ukupno 203 podnositelja zahtjeva. Zato smo i pokrenuli novi projekt na Crvenim kućama, kazao je gradonačelnik Dukić.

Novi POS-ovi stanovi na Crvenim kućama

Gradonačelnik Dukić ovom je prigodom najavio skori početak gradnje još stanova POS-a na lokaciji Crvenih kuća.

- Zbog velikog interesa, koncem prošle godine Gradsko vijeće prihvatilo je naš prijedlog o izmjeni DPU Crvene kuće kojim je povećan kapacitet stambene zgrade na ukupno 100 jedinica, a u skladu s tim izradili smo i novu parcelaciju. Odlična je suradnja i s Ministarstvom državne imovine te uskoro očekujemo i regulaciju imovinsko pravnih odnosa. Nakon toga slijedi izrada glavnog projekta.

Nova lokacija za POS na Smiljevcu

- Tu na Smiljevcu vidimo novu lokaciju POS-ovih zgrada u Zadru. Riječ je o zemljištu u gradskom vlasništvu površine 5417 m2 . Nalazi se u obuhvatu Provedbenog urbanističkog plana  stambene zone „Smiljevac“ u i to unutar zone stambene namjene. Navedenim planom definirane su dvije građevne čestice te su na svakoj od njih određeni parametri za gradnju stambeno poslovne zgrade, istaknuo je gradonačelnik Dukić.

Područje PUP-a stambene zone „Smiljevac“ u Zadru je najvećim dijelom komunalno opremljeno, iako u određenim dijelovima postoji potreba za izgradnjom dodatnih građevina komunalne infrastrukture koja bi se definirala prilikom realizacije objekata POS-a.

POS kao demografska mjera

Gradonačelnik Dukić je zaključio kako je Program poticane stanogradnje jedna od najvažnijih mjera kojom se želi podići životni standard građana.

- Ovi projekti svakako omogućavaju uvjete onom najvitalnijem dijelu naših građana za dugoročno planiranje života u Zadru. Želimo da ljudi ostaju, a ne da odlaze i u tome ćemo im pomoći koliko god možemo, zaključio je gradonačelnik Dukić.