Novi POS, stanovi za najam i kadrovski stanovi
Novi POS, stanovi za najam i kadrovski stanovi
Gradonačelnik Dukić na radnom sastanku s državnim tajnikom Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i direktorom APN-a.

Državni tajnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir i direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, Dragan Hristov, u pratnji pročelnika UO za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra, Darka Kasapa, obišli su  gradilišta višestambene građevine POS-a na Crvenim kućama. Na gradilištu su ih dočekali predstavnici izvođača i nadzora kako bi ih upoznali s dosadašnjom i budućom dinamikom radova te iznijeli eventualnu problematiku u procesu izgradnje. 

Nakon obilaska sastali su se s gradonačelnikom Grada Zadra, Brankom Dukićem koji je zahvalio državnom tajniku i direktoru APN-a na dolasku te iznio daljnje planove stanogradnje u Zadru. Državni tajnik Uhlir i direktor Hristov istaknuli su kako će, kao i do sada, ministarstvo i APN pružati podršku u realizaciji takvih programa.

- Kao što smo građanima prije nekoliko mjeseci i obećali, u ovom četverogodišnjem mandatu, osim gradnje novih POS-ovih stanova , planiramo i izgradnju stanova za najam kao i stanova namijenjenih za potrebe kadrova kojih u našem gradu manjka ili nedostaje. Nove lokacije koje za tu namjenu pripremamo su lokacije na Bilom Brigu te Smiljevcu i vjerujemo, da će kao i dosada ministarstvo i APN biti naši partneri, kazao je gradonačelnik Dukić.  

- Ministarstvo intenzivno radi na dovršetku programa zelene urbane infrastrukture, platforme koja se naslanja na programe i politike EU-a vezane za ozelenjavanje i održivost gradova. Cilj ovih nastojanja je smanjiti emisiju CO2, a time i smanjiti temperaturu zraka u velikim gradovima, smanjiti opterećenja na sustave oborinske odvodnje, potrošnju energije te općenito povećati kvalitetu života u urbanim sredinama. Također, priprema se i program kružnog gospodarstva u urbanizmu. Sve su to programi u kojima će naši gradovi moći sudjelovati sa svojim projektima te za njih povući novce iz programa oporavka i otpornosti, najavio je državni tajnik Uhlir.

Vezane fotografije

Novi POS, stanovi za najam i kadrovski stanovi Novi POS, stanovi za najam i kadrovski stanovi Novi POS, stanovi za najam i kadrovski stanovi Novi POS, stanovi za najam i kadrovski stanovi Novi POS, stanovi za najam i kadrovski stanovi Novi POS, stanovi za najam i kadrovski stanovi Novi POS, stanovi za najam i kadrovski stanovi