N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku 2016./2017. godinu
N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku 2016./2017. godinu

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-01/16-01/01, Ur.broj: 2198/01-2-16-4, od 30. studenog 2016.), a sukladno Ugovoru o donaciji između OTP banke Hrvatska d.d. i Grada Zadra od 07. studenog 2016. godine (Klasa: 604-01/16-01/01; Ur.broj: 2198/01-2-16-2)  Gradonačelnik Grada Zadra,  

r a s p i s u j e

 N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku 2016./2017. godinu

 Grad Zadar će za akademsku 2016./2017. godinu dodijeliti  15 stipendija za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja.

Stipendija za studente koji studiraju u mjestu prebivališta iznosi 500,00 kuna, a za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta 700,00 kuna mjesečno.