N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku 2021./2022. godinu
N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku 2021./2022. godinu

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-01/21-01/07, Ur.broj: 2198/01-2-21-4, od 01. prosinca 2021.), a sukladno Ugovoru o donaciji između OTP banke d.d. i Grada Zadra od 19. listopada 2021. godine (Klasa: 604-01/21-01/07; Ur.broj: 2198/01-2-21-2)  Gradonačelnik Grada Zadra,   r a s p i s u j e

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku 2021./2022. godinu.