N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja  za akademsku 2020./2021. godinu
N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku 2020./2021. godinu

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-01/20-01/02, Ur.broj: 2198/01-2-20-4, od 26. studenog 2020.), a sukladno Ugovoru o donaciji između OTP Banke d.d. i Grada Zadra od 16. studenoga 2020. godine (Klasa: 604-01/20-01/02; Ur.broj: 2198/01-2-20-2)  Gradonačelnik Grada Zadra,  

r a s p i s u j e  N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku 2020./2021. godinu