N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja
N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-01/19-01/06, Ur.broj: 2198/01-2-19-3, od 8. studenoga 2019.), a sukladno Ugovoru o donaciji između OTP banke Hrvatska d.d. i Grada Zadra od 6. studenoga 2019. godine (Klasa: 604-01/19-01/06; Ur.broj: 2198/01-2-19-1)  Gradonačelnik Grada Zadra,   r a s p i s u j e

 N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku 2019./2020. godinu