N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku 2017./2018. godinu
N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku 2017./2018. godinu

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-01/17-01/03, Ur.broj: 2198/01-2-17-4, od 26. listopada 2017.), a sukladno Ugovoru o donaciji između OTP banke Hrvatska d.d. i Grada Zadra od 25. listopada 2017. godine (Klasa: 604-01/17-01/03; Ur.broj: 2198/01-2-17-2)  Gradonačelnik Grada Zadra,   r a s p i s u j e

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku 2017./2018. godinu

 Grad Zadar će za akademsku 2017./2018. godinu dodijeliti  15 stipendija za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja.

Stipendija za studente koji studiraju u mjestu prebivališta iznosi 500,00 kuna, a za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta 700,00 kuna mjesečno.